onsdag den 10. august 2011

sketchy Thursday sketch

I have been a big fan of Sketchy Thursday for a really long time, but for the first time I have actually finished a page in time for the challange deadline !!there is a first for everything right ?
The Challange was to use the sketch ( duuuhhh ) and in addition this time you've supposed to use something about ready.... what to do ?? always turn to my favorite books. Winnie the pooh, and I knew just the quote to use from " a Blustery Day"

jeg har været en stor fan afSketchy Thursday i rigtig lang tid, men for første gang har jeg rent faktisk fået gjort et layout færdigt før deadlinen !! Der er en første gang for alt ikke ?
Udfordringen var at bruge sketchen ( halllooo)og i tillæg til det denne gang skulle der temaet/ være noget fra Litteratur.... hvad skulle jeg lige finde på ? jo når alt andet fejler så tyr jeg til min favorit bog, Peter Plys. Og jeg vidste straks at jeg skulle bruge et citat fra " En Blæsende Dag"




søndag den 7. august 2011

Looove me a good sketch

there is NOTHING like a good sketch to get your mojo going. And the one my friend Kirsten did for crafty sketches is just that !
A GREAT sketch
Usually I just scrap Ninna ( just wait I got LOOOOADS of baby pics of young miss Hannah coming soon) but this time I found a picture of our cat Knips.

Der er ikke noget som en god sketch der kan få ens Mojo igang igen. Og den sketch some min venKirsten har lavet til crafty sketches er lige præcis det, en super god sketch. Normalt scrapper jeg kun Ninna( bare vent jeg har MASSER af baby billeder af unge frk. Hannah på vej. Men denne gang faldt jeg over et billede a vores kat Knips.




thanks for stopping by, have a great day !
Tak fordi du kiggede forbi, forsat god dag!


onsdag den 3. august 2011

It's HOT around here

and when it's Hot outside, I stay INSIDE !! Don't do heat and sun too well... and I got the sunbrun to show *S*
I find that when mojo is in need of being kickstarted, I always turn to challanges; I decided to give the challange over at ScrapFit a go. It was pretty easy as I was already working on this layout and adding a Banner seemed to fit the page I think.

og når det er varmt ude, så rykker jeg ind ! Jeg er ikke god til det der med varme og sol og har skoldningen der viser det !! Når jeg ikke har mojo så virker det altid at tage en tur rundt og kigge udfordringer, jeg faldt over udordringen ovre på Scrapfit jeg var allerede igang med det her layout og at sætte et banner på virkede helt naturligt.