onsdag den 10. august 2011

sketchy Thursday sketch

I have been a big fan of Sketchy Thursday for a really long time, but for the first time I have actually finished a page in time for the challange deadline !!there is a first for everything right ?
The Challange was to use the sketch ( duuuhhh ) and in addition this time you've supposed to use something about ready.... what to do ?? always turn to my favorite books. Winnie the pooh, and I knew just the quote to use from " a Blustery Day"

jeg har været en stor fan afSketchy Thursday i rigtig lang tid, men for første gang har jeg rent faktisk fået gjort et layout færdigt før deadlinen !! Der er en første gang for alt ikke ?
Udfordringen var at bruge sketchen ( halllooo)og i tillæg til det denne gang skulle der temaet/ være noget fra Litteratur.... hvad skulle jeg lige finde på ? jo når alt andet fejler så tyr jeg til min favorit bog, Peter Plys. Og jeg vidste straks at jeg skulle bruge et citat fra " En Blæsende Dag"
søndag den 7. august 2011

Looove me a good sketch

there is NOTHING like a good sketch to get your mojo going. And the one my friend Kirsten did for crafty sketches is just that !
A GREAT sketch
Usually I just scrap Ninna ( just wait I got LOOOOADS of baby pics of young miss Hannah coming soon) but this time I found a picture of our cat Knips.

Der er ikke noget som en god sketch der kan få ens Mojo igang igen. Og den sketch some min venKirsten har lavet til crafty sketches er lige præcis det, en super god sketch. Normalt scrapper jeg kun Ninna( bare vent jeg har MASSER af baby billeder af unge frk. Hannah på vej. Men denne gang faldt jeg over et billede a vores kat Knips.
thanks for stopping by, have a great day !
Tak fordi du kiggede forbi, forsat god dag!


onsdag den 3. august 2011

It's HOT around here

and when it's Hot outside, I stay INSIDE !! Don't do heat and sun too well... and I got the sunbrun to show *S*
I find that when mojo is in need of being kickstarted, I always turn to challanges; I decided to give the challange over at ScrapFit a go. It was pretty easy as I was already working on this layout and adding a Banner seemed to fit the page I think.

og når det er varmt ude, så rykker jeg ind ! Jeg er ikke god til det der med varme og sol og har skoldningen der viser det !! Når jeg ikke har mojo så virker det altid at tage en tur rundt og kigge udfordringer, jeg faldt over udordringen ovre på Scrapfit jeg var allerede igang med det her layout og at sætte et banner på virkede helt naturligt.


tirsdag den 26. juli 2011

I finished a layout !!!

woohooo I did it !! I finished a layout... took me a while but I did it !!!
I may not have been creative or active but I have been keeping an eye out and tried to keep up with what's going on ! When I saw the sketch over at the pagemaps blog I finally got around to DOING !!!

Jubiii, jeg har endelig gjort det !!!! Jeg har gjort et layout færdigt, tog for evigt men jeg har gjort det færdigt. Selvom jeg ikke har været hverken kreativ eller aktiv her, så har jeg forsøgt at holde øje med hvad der sker rundt omkring, og da jeg så den her sketch fra PageMaps bloggen fik jeg endelig taget mig sammen !!!

søndag den 24. juli 2011

my excuse...


Here she is, my excuse for not posting ANYTHING for months... born on March 16th 2011 Her name is Hannah and she is a joy and a blessing.

tirsdag den 15. marts 2011

Layouts popping out left and right ...

This being super duper pregnant must have set off my mojo because I have been scrapbooking like crazy that past couple of days. here are a few of the pages I have made.